HOME > หน้าหลัก > เครื่องปรับสภาพให้เป็นกลาง (สำหรับใช้ปรับสภาพค่าpHให้เป็นกลางและการบำบัดน้ำเสีย) > ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพค่าpHให้เป็นกลางแบบอัตโนมัติที่ใช้ ระบบควบคุมด้วยCPU

TOPIC PRODUCTS

pick up

prev next

CONTACT US

 • เอกสารที่ต้องการ
 • (+81) -3-3946-3201
 • (+81) -3-3946-3210
 • CONTACT

เครื่องก่อปฏิกริยาสะเทินที่ปรับค่าphได้แบบอัตโนมัติ ซีรี่ย์CPU

 pH自動中和装置CPU

มีให้เลือก2แบบ แบบที่ปริมาณการบำบัดอยู่ที่ 0.5~1.7m3/h และ 1~4m3/h

เป็นเครื่องก่อปฏิกริยาสะเทินที่ปรับค่าphได้ แบบอัตโนมัติที่คำนึงถึงพื้นที่การใช้งานและมีน้ำหนักเบา มี2แบบให้เลือก คือ แบบ0.5~1.7㎥/h และ 1~4m㎥/h และยังมีชนิดที่สามารถวัดสภาพสารและบันทึก การวัดค่าpHได้

 
จุดเด่น การนำไปใช้ วิธีใช้งาน
แผนภาพภายนอก สินค้าที่เกี่ยวข้อง  

จุดเด่น

  • ・มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
 • ・เราได้พัฒนาทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้อยู่ตลอดเวลา สามารถใช้ในพื้นที่ที่จำกัดได้ น้ำหนักเบา
 • ・สามารถบันทึกข้อมูลค่าphของน้ำที่ไหลได้ และยังสามารถดึงข้อมูลไปเก็บไว้ยัง เครื่องคอมเพิวเตอร์ได้อีกด้วย
 • ・ใช้วัสดุที่ทนทานต่อการเกิดสนิม และการกัดกร่อน อาทิเช่น ตัวถังที่ใช้โพลีเอทีลิน เค้สเรซิ่น เป็นต้น
 • ・มี2แบบ คือ แบบที่ใช้การควบคุมทั้งค่ากรดและด่าง แบบ2จุด้ กับ แบบที่เลือกควบคุมได้อย่างใด อย่างหนึ่งจุดเดียว
 • ・สามารถเลือกวิธีควบคุมจัดการได้ แบบON/OFF ตัวควบคุมเชิงสัดส่วนแบบแบ่งเวลา หรือการตั้งเวลาแบบคู่ twin timer
 • ・สามารถตรวจสอบค่าphได้อัตโนมัติpH4、pH7
 • ・มีความเสถียรในการวัดค่าph แม้มีสารปนเปื้อนอื่นๆ ด้วยก็ยังสามารถวัดค่าphได้ปกติ
  • ・ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตราฐาน(แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้า) ที่มีสัญญาณเตือนบอก ในมิเตอร์วัดระดับ สารละลาย
  • สามารถเลือกปั๊มสูบที่เหมาะกับการใช้งานได้
  • ・สามารถจัดเครื่องที่มีสแป๊คตามที่คุณลูกค้า ต้องการได้ 

การนำไปใช้

・สามารถปรับค่าphในระบบน้ำเสียจากโรงงาน
 • ・สามารถปรับค่าphในระบบน้ำเสีย จากการทำความสะอาดเครื่องมือฟอกใต และเครื่องมือที่ใช้เพื่อการตรวจสอบต่างๆ
・สามารถปรับค่าphในระบบน้ำเสียจากการทดลองต่างๆ
・สามารถปรับค่าphในระบบน้ำเสียCIPจากโรงงาน ผลิดอาหาร
 

 

    

วิธีใช้งาน

แบบ/รุ่น CPU-2

CPU-4

การบำบัด น้ำเสียที่มีความเป็นกรด และด่าง
ปริมาณน้ำ 0.5~1.7m3 1~4m3
น้ำดิบph

R:ควบคุม2จุด pH 3.0~11.0

S:ควบคุม1จุด(ฝั่งควบคุมกรด) pH 3.0~7.0

A:ควบคุม1จุด(ฝั่งควบคุมด่าง) pH7.0~11.0

อุณหภูมิน้ำดิบ 5~40℃
วิธีการควบคุมจัดการ ตัวควบคุมเชิงสัดส่วนแบบ แบ่งเวลา หรือการตั้งเวลา แบบคู่ twin timer ระบบควบคุมแบบON/OFF
ค่าphของน้ำที่บำบัด pH5.8~8.6
ค่าความเข้มข้มssน้ำดิบ ต่ำกว่า50mg/L
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่เหมาะกับการใช้งาน ในห้อง หรือ กลางแจ้ง
สารคมีที่ใช้ ปรับสภาพ เป็นกลาง กรด กรดซัลฟิวริก10~30%
ด่าง โซเดียมไฮดรอกไซด์10~20%
ขนาดท่อ ปากท่อที่น้ำไหลเข้า 25A TS free ball valve 40A TS free ball valve
ปากท่อที่น้ำไหลออก 50A เกลียวูตัวเมีย 50A เกลียวูตัวเมีย
ช่องปล่อยน้ำ ออกจากถัง ปรับสภาพน้ำ 25A ปลั๊กอุดเกียว
ช่องปล่อยน้ำ ออกจากถัง พักสารเคมี 25A ปลั๊กอุดเกียว
มิเตอร์วัดอัตราการการไหล (flowmeter) มิเตอร์วัดอัตรา การไหลแบบ พื้นที่แปรผัน (25A) มิเตอร์วัดอัตรา การไหลแบบ พื้นที่แปรผัน (40A)
ถังปรับสภาวะให้เป็นกลาง 450Lโพลีเอที ลินอย่างดี มีความหนา แน่น 1000Lโพลีเอที ลินอย่างดี มีความหนา แน่น
ถังเครื่องกวนปรับสภาพ เป็นกลาง ขับเคลื่อนด้วยสายพาน แบบtiming belt 0.1kW
เพลา:SUS316 วัสดุimpeller:ชนิดPP มีส่วนผสมของคาร์บอน
ถังเครื่องกวนสารเคมี ขับเคลื่อนด้วยระบบdirect 45W
วัสดุเพลา:SUS316 วัสดุimpeller:PPS ชนิดกันน้ำ:IP54
ปั๊มสูบจ่ายกรด metering pump 300/360cc/min 50/60Hz 40W 100V/200Vเฟสเดียว
ปั๊มสูบจ่ายด่าง metering pump 300/360cc/min 50/60Hz 40W 100V/200Vเฟสเดียว
ถังเก็บกรด 150Lโพลีเอทีลินอย่างดี มีความหนาแน่น
ถังเก็บด่าง 150Lโพลีเอทีลินอย่างดี มีความหนาแน่น
เกวัดและแจ้งระดับ ในถังเก็บสารเคมี ไฟบอกมาตรวัดระดับ แบบลูกลอย : ปกติ LEDสีฟ้า   น้ำแห้ง: LEDสีแดง
non-voltage alarm contact (เชื่อมต่อแบบa,b)
เครื่องควบคุมและวัดค่า ph pH0~14.00 ค่าส่งนำ กระแสไฟฟ้า Isolated DC4~20mA
เครื่องควบคุม และบันทึกค่า ph ในการกู้คืนข้อมูลที่เก็บไว้ ของข้อมูลpH0~14.00 ปกติแล้วจะอยู่ในเวลาประมาณ 10 วินาที โดยใช้โปรแกรม EXCEL 
ไฟฟ้า 100V/200Vเฟสเดียว
ตัวฐาน ชนิดโพลีเอทีลิน
ระบบเชื่อม การแจ้งเตือน (alarm contact) ค่าphในน้ำ ที่ไหลมาก เกินไป voltage contact
สัญญาณ เตือนเมื่อใน ถังเก็บสารเคมี แห้งหรือ หมด non-voltage contact

 

 

แผนภาพภายนอก

      CAD DATA  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • การขอข้อมูล・ติดต่อสอบถาม
 • (+81) -3-3946-3201
 • (+81) -3-3946-3210
 • ติดต่อสอบถาม