HOME > หน้าหลัก > เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ > เครื่องวัดค่าpH เครื่องวัดค่า ORPแบบใช้ก้านอิเลคโทรด แบบมีด้ามจับ(โฮลเดอร์)

TOPIC PRODUCTS

pick up

prev next

CONTACT US

  • เอกสารที่ต้องการ
  • (+81) -3-3946-3201
  • (+81) -3-3946-3210
  • CONTACT
  • ขั้วไฟฟ้า・Holder
pH計/ORP計用電極・ホルダー

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัคค่าpH และเครื่องวัดค่าORP

จัดจำหน่ายเครื่องวัดค่าph/ORP และขั้วไฟฟ้ากับโฮล์ดเดอร์ แบบแยกชิ้นค่ะ/ครับ เชิญเลือกตามความเหมาะสม ในการใช้งานค่ะ/ครับ

 
ph計ORP計
จุดเด่น วิธีใช้งาน แผนภาพภายนอก
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
   

จุดเด่น

・ใช้ Lead-free glassที่เหมาะกับการควบคุมRoHS   ・ดูแลรักษาง่าย
・สามารถเลือกความยาวของสายLead lineได้3ขนาด
・มีสินค้าอื่นๆให้เลือกชมอีกมากมาย
・มีอุปกรณ์ที่สามารถสลับการใช้งานได้
 

วิธีใช้งาน

ขั้วไฟฟ้า
ชื่อของผลิตภัณฑ์ แบบ/รุ่น
ขั้วไฟฟ้าph เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป(PT1000Ω) แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:3m 4803
ขั้วไฟฟ้าph เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป(PT1000Ω) แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:5m 4805
ขั้วไฟฟ้าph เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป(PT1000Ω) แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:10m 4810
ขั้วไฟฟ้าph เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป(6.8kΩ) แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:3m 4503
ขั้วไฟฟ้าph เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป(6.8kΩ) แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:5m 4505
ขั้วไฟฟ้าph เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป(6.8kΩ) แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:10m 4510
ขั้วไฟฟ้าph ไม่เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:3m 2503
ขั้วไฟฟ้าph ไม่เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:5m 2505
ขั้วไฟฟ้าph ไม่เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:10m 2510
ขั้วไฟฟ้าph ไม่เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป throw type ขนาดความยาวของlead:10m S5610R
ขั้วไฟฟ้าph ไม่เพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไป flow-through type ขนาดความยาวของlead:10m S-200CY10
ขั้วไฟฟ้าORP วัสดุขั้วไฟฟ้า: ทอง แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:3m 2603-AU
ขั้วไฟฟ้าORP วัสดุขั้วไฟฟ้า: แพลทินัม แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:3m 2603-PT
ขั้วไฟฟ้าORP วัสดุขั้วไฟฟ้า: ทอง แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:5m 2605-AU
ขั้วไฟฟ้าORP วัสดุขั้วไฟฟ้า: แพลทินัม แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:5m 2605-PT
ขั้วไฟฟ้าORP วัสดุขั้วไฟฟ้า: ทอง แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:10m 2610-AU
ขั้วไฟฟ้าORP วัสดุขั้วไฟฟ้า: แพลทินัม แบบจุ่ม ขนาดความยาวของlead:10m 2610-PT

 

Holder

ชื่อของผลิตภัณฑ์ แบบ/รุ่น
โฮล์เดอร์สำหรับขั้วไฟฟ้าphชนิดจุ่ม ขนาดความยาวของโฮล์เดอร์:500mm HI-05
โฮล์เดอร์สำหรับขั้วไฟฟ้าphชนิดจุ่ม ขนาดความยาวของโฮล์เดอร์:1000mm HI-10
โฮล์เดอร์สำหรับขั้วไฟฟ้าphชนิดจุ่ม ขนาดความยาวของโฮล์เดอร์:1500mm HI-15
โฮล์เดอร์สำหรับขั้วไฟฟ้าphชนิดจุ่ม ขนาดความยาวของโฮล์เดอร์:2000mm HI-20
flow-through type pHโฮล์เดอร์สำหรับขั้วไฟฟ้า T形 Rc3/4 FC75

 

แผนภาพภายนอก

      CAD DATA  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • การขอข้อมูล・ติดต่อสอบถาม
  • (+81) -3-3946-3201
  • (+81) -3-3946-3210
  • ติดต่อสอบถาม