HOME > หน้าหลัก > เครื่องมือในการปลูกพืช แบบไฮโรโพนิกส์

TOPIC PRODUCTS

pick up

prev next

CONTACT US

  • เอกสารที่ต้องการ
  • (+81) -3-3946-3201
  • (+81) -3-3946-3210
  • CONTACT

เครื่องมือในการปลูกพืชแบบไฮโรโพนิกส์

 
เราได้จัดเตรียมเครื่องเพาะปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ที่สามารถ ควบคุมจัดการสารต่างๆ และให้ปุ๋ยได้อัตโนมัติไว้ให้ท่านได้เลือกชม อีกทั้งยังมีเครื่องMSOE-100ที่สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรม เพาะปลูก หรือสถานที่ทดลองการเพาะปลูก เครื่องPCE-11M และเครื่องPS-01PH/ECขนาดพกพาไว้อีกด้วย
 
 
 
 
水耕栽培機「らくらく肥料管理機3」  

เครื่องมือในการเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ "อุปกรณ์ที่ใช้จัดการการให้ปุ๋ยอย่างง่าย3"

<ชุดที่รวมเอาเครื่องวัดค่าEC,pH และมิเตอริ่งปั๊มแบบคู่ไว้ในอุปกรณ์เดียว จึงทำให้ สามารถจัดการการระดับความเข้มข้นในการให้ปุ๋ยได้ในเครื่องเดียว เหมาะเป็นอย่างยิ่ง กับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์,แบบเรือนกระจกและการเพาะปลูกในระบบปิด
小型養液循環装置MSOE-100  

อุปกรณ์สำหรับหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารขนาดเล็ก MSOE-100

เป็นอุปกรณ์ที่มีระบบหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งมีขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้ งานสำหรับปลูกพืชในห้องทดลอง การเพาะปลูกในระบบปิดขนาดเล็ก ร้านค้า และ การเพาะปลูกแบบเรือนกระจก
水耕栽培機「らくらく肥料管理機3」ユニット  

อุปกรณ์ที่ใช้จัดการการให้ปุ๋ย อย่างง่าย3 แบบครบชุด(รวมถัง)

เป็นชุดเครื่องมือจัดการการให้ปุ๋ยอย่างง่าย3 ที่มาพร้อมถัง ปั๊มสำหรับกรดและด่าง และเครื่องผสมสารเคมี
pH/ECモニターPCE-11M  

เครื่องตรวจวัดตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบ WQM  PCE-11M

เป็นมอนิเตอร์ph/ECที่ควบคุมดูแลระบบให้ปุ๋ยเหลวในการเพาะปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์

  • การขอข้อมูล・ติดต่อสอบถาม
  • (+81) -3-3946-3201
  • (+81) -3-3946-3210
  • ติดต่อสอบถาม