HOME > หน้าหลัก > เครื่องมือในการปลูกพืช แบบไฮโรโพนิกส์ > อุปกรณ์สำหรับหมุนเวียน สารละลายธาตุอาหารขนาด เล็กMSOE-100

TOPIC PRODUCTS

pick up

prev next

CONTACT US

  • เอกสารที่ต้องการ
  • (+81) -3-3946-3201
  • (+81) -3-3946-3210
  • CONTACT

อุปกรณ์สำหรับหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารขนาดเล็ก MSOE-100

小型養液循環装置MSOE-100

เครื่องสร้างระบบหมุนเวียนการให้สารอาหารทางน้ำกับพืชผัก ไฮโดรโพรนิกส์ขนาดพกพานี้ เป็นเครื่องที่ใช้งานในสถานที่ ทดลองปลูก อุตสาหกรรมการเพาะปลูกพืช และสถานที่อื่นๆในลักษณะเดียวกัน

 
จุดเด่น การนำไปใช้ วิธีใช้งาน
แผนภาพภายนอก สินค้าที่เกี่ยวข้อง  

จุดเด่น

・เครื่องควบคุมปุ๋ย เครื่องสูบจ่าย เครื่องผสม เป็นชนิดกันน้ำ ทั้งหมด จึงหมดห่วงเวลาโดนน้ำ
・้โพลีเอทีลินอย่างดีในการทำตัวถังผสม จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ใช้พื้นที่ในการติงตั้งน้อย จัดวางสะดวก

・ใช้ฟังชั่นกำหนดเวลา เพื่อป้องกันการรับปุ๋ยมากเกินไป รวมถึงปริมาณของสารละลายกรด กับด่างด้วย ซึ่งเป็นฟังชั่นที่ ทำงานสอดคล้องกันกับระบบอินเตอร์ล็อค และรูปแบบเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีลัษณะคล้ายๆกัน ค่านำส่งกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ DC4~20mA และยังสามารถรวบรวมข้อมูลดาต้าต่างๆได้อีกด้วย

・แค่นำชิ้นส่วนพาร์ทต่างๆมาประกอบเข้ากันก็สามารถติดตั้งและ ใช้งานได้เลย ใช้สายในการเชื่อมต่อ สามารถตัดให้เหลือขนาดที่ ต้องการได้ เพียงแค่เสียบสายก็ใช้งานได้เลย

MSOE-100

 

 

การนำไปใช้

・ควบคุมจัดการสารอาหารในการเพาะปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ (พื้นที่การเพาะปลูกขนาดเล็ก)
・ควบคุมจัดการสารอาหารในการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก (พื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็ก)
・ควบคุมจัดการสารอาหารในการเพาะปลูกในอุตสาหกรรมการ เพาะปลูกพืชต่างๆ(พื้นที่การเพาะปลูกขนาดเล็ก)

วิธีใช้งาน

ชื่อสินค้า เครื่องสร้างระบบหมุนเวียน การให้สารอาหารทางน้ำ กับพืชผักไฮโดรโพรนิกส์ ขนาดพกพานี้
แบบ/รุ่น MSOE-100

ปั๊มผสมสารละลายธาตุอาหารพืช
(สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามขนาดการเพาะปลูก)

ปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก 100Vหรือ200V*90W 20L/min*4m ขนาด16A
เครื่องจ่ายปุ๋ยA・B metering pump 100V หรือ 200V*25W ปริมาณการสูบจ่ายสูงสุด 300ml/min
ปั๊มสำหรับสารละลาย ที่เป็นด่าง โซลินอยด์ปั๊ม(solinoid pump) 100V หรือ 200V*20W  ปริมาณการสูบจ่ายสูงสุด 65ml/min
ปั๊มสำหรับสารละลาย ที่เป็นกรด โซลินอยด์ปั๊ม(solinoid pump) 100V หรือ 200V*20W ปริมาณการสูบจ่ายสูงสุด 65ml/min
เครื่องผสม 100V*45W
ถังผสมสารละลาย ธาตุอาหารพืช ชนิดโพลีเอทีลิน 100L
ถังปุ๋ยA・B ชนิดโพลีเอทีลิน 20L
ถังสำหรับละลายด่าง/กรด ชนิดโพลีเอทีลิน 4L
ปากท่อ (ปากท่อที่สารเคมี ไหลย้อนกลับ หรือ ปากท่อที่ ใช้ในการสูบสารเคมีกลับมา) เส้นผ่าศูนย์กลาง25A

แผนภาพภายนอก

      CAD DATA  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 

  • การขอข้อมูล・ติดต่อสอบถาม
  • (+81) -3-3946-3201
  • (+81) -3-3946-3210
  • ติดต่อสอบถาม